Loading...

recht-raad logo small

Wat als na aanbetaling winkel failliet gaat?Wat zijn je rechten als je een failliete winkelier hebt aanbetaald?

recht bij faillissement winkel


De economie is door de oorlog in Oekraïne afgekoeld, Veel bedrijven hebben het moeilijk door prijsstijgingen en leverantieproblemen. Hierdoor loopt het aantal faillissementen op.
Door het toenemend aantal faillissementen is het verstandig om voorzichtiger te zijn met grote aanbetalingen voor bijvoorbeeld een nieuwe keuken of een verbouwing.
Wat zijn je rechten als je toch een aanbetaling hebt gedaan aan een bedrijf dat over de kop is gegaan?

Voorkomen is de beste oplossing

Veel leveranciers vragen bij een bestelling van enige omvang een aanbetaling te doen. Vaak staat dit in de algemene voorwaarden van de leverancier. Je bent echter vrij om te beslissen of je daarmee akkoord gaat. Vaak valt hierover te onderhandelen met de leverancier. Probeer af te spreken dat de aanbetaling achterwege kan blijven of niet al te groot is.
Heb je de bestelling al gedaan – en daarmee al een overeenkomst gesloten, dan is de verkoper te laat om nog een vooruitbetaling te eisen. Je mag dat verzoek dan dus weigeren.
Een winkelier of leverancier mag volgens de wet maximaal de helft van het aankoopbedrag laten aanbetalen. Vraagt deze meer, dan hoef je daar dus niet mee akkoord te gaan. Zelfs als er in de algemene voorwaarden een hoger percentage dan vijftig procent voor een aanbetaling staat, ben je daar niet aan gehouden.

Wat als na de aanbetaling de winkel failliet gaat?

Als de winkel failliet gaat na de aanbetaling en er nog niet geleverd is, is er een probleem. Kun je dan je aanbetaling terugkrijgen? Krijg je dan alsnog geleverd?

Een faillissement wordt uitgesproken door de Rechtbank. De Rechtbank benoemt daarbij een curator die gaat onderzoeken welke spullen en vermogen het gefailleerde bedrijf nog heeft met de bedoeling dit over de schuldeisers te verdelen. Zolang dat nog niet duidelijk is – en dat kan lang duren – wordt er sowieso niets terugbetaald en niet geleverd.

Als duidelijk is of de gefailleerde nog tegoeden heeft, worden die tegoeden volgens een bepaalde wettelijke volgorde verdeeld over de schuldeisers. Zo zal eerst de curator, de belastingdienst en het UWV worden betaald en hebben banken vaak sterke rechten van pand- en hypotheek. Meestal trekt de gewone schuldeiser ( de zogeheten concurrente schuldeiser ) hierdoor aan het kortste eind doordat er geen geld meer over is om te verdelen. Je bent dan je aanbetaling kwijt.

Winkel aangesloten bij brancheorganisatie?

Als de gefailleerde winkel aangesloten is bij een brancheorganisatie met een garantieregeling, kan je mogelijk toch een deel van je aanbetaling terugkrijgen. Bekende voorbeelden zijn Stichting Garantiefonds reizen en de CBW-garantie voor aangesloten erkende woonwinkels.
Omdat veel garantieregelingen niet altijd in alle gevallen (volledig) dekking geven voor terugbetaling van de aanbetaling, is het raadzaam vooraf de garantievoorwaarden goed te lezen.

Wat te doen bij een faillissement?

Als je leverancier failliet gaat is het allereerst zaak om bij de Kamer van Koophandel of Rechtbank te checken wie de curator is. Dien vervolgens bij de curator schriftelijk je vordering in. Je kunt vragen om het gekochte alsnog geleverd te krijgen of je aanbetaling terug te krijgen. Als je alsnog geleverd krijgt zul je ook het restant van de koopprijs moeten voldoen.
Let op: pas als de curator aangeeft dat je bestelling niet meer wordt geleverd, mag je de aankoop ongedaan maken en je aanbetaling terugeisen. Omdat je dan als concurrente schuldeiser achter in de rij staat, zul je waarschijnlijk niets van je geld terug zien ( tenzij er een garantieregeling is ). Probeer daarom bij voorkeur alsnog geleverd te krijgen.

Wat met in reparatie gegeven producten?

Heb je een product ( bijvoorbeeld een laptop ) in reparatie geven bij een failliete winkel dan blijft het product jouw eigendom. Vraag dan de curator jouw eigendom terug te geven. Je zult dan uiteraard wel moeten aantonen dat het jouw eigendom is via bijvoorbeeld een aankoopnota of reparatiebon.

Waar moet je zijn voor de garantie?

Als je een product in een winkel koopt mag je verwachten dat het product een bepaalde tijd normaal functioneert. Zo zal een wasmachine 5 jaar normaal zonder problemen moeten kunnen functioneren. We spreken dan over de zogeheten ‘wettelijke garantie’ die een winkelier moet verzorgen.


Als een winkel failliet is, kan deze wettelijke garantie niet geleverd worden.
Wel is er mogelijk nog sprake van een fabrieksgarantie ( die vaak korter is dan de wettelijke garantie ) . Als dat het geval is kun je binnen de garantietermijn reparatie vragen aan de fabrikant.

Wat is het geval bij een doorstart?

Regelmatig maken gefailleerde bedrijven een zogeheten ‘doorstart’. Denk bijvoorbeeld aan D-reizen welke organisatie enkele jaren geleden failliet was verklaard, maar nu weer actief is. Kun je dan je geld of goed terugkrijgen van de doorstarter? Helaas is dat meestal niet het geval. Vaak heeft de doorstarter namelijk slechts de naam, inventaris en huurpanden overgenomen maar niet de verplichtingen ( aanbetalingen, garantie, leveringsverplichting ).

Wat zijn de lessen bij failissement winkel?

Voorkom zoveel mogelijk het doen van grote aanbetalingen. Onderhandel hierover met de leverancier. Kijk ook hoe de leverancier bekend staat bijvoorbeeld in de pers of Google-reviews. Als er veel negatieve signalen zijn over de leverancier, is het risico groter.
Controleer ook of de leverancier is aangesloten bij een garantiefonds of branche-organisatie.
Doe indien mogelijk de aanbetaling met een creditcard. Veel creditcardmaatschappijen verzekeren de terugbetaling van de aanbetaling bij faillissement.

Rechtshulp nodig?

Heeft u als particulier of als ondernemer rechtshulp nodig? Bel 020 6890 863 of mail ons!
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief