Loading...

recht-raad logo small

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

 

Een juridisch geschil voorkomen valt altijd te prefereren boven een rechtszaak. Om die reden biedt Recht & Raad ondernemers haar rechtshulpabonnement aan. Met ons abonnement bent u juridisch goed geïnformeerd over juridische regels en kunnen geschillen worden voorkomen. Als er toch sprake is van een juridisch geschil kan er geprocedeerd worden of worden onderhandeld met de tegenpartij om een regeling (schikking) te treffen. De te treffen regeling wordt dan (meestal) vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Over de vaststellingsovereenkomst ( settlement agreement in het Engels ) gaat dit artikel.

Wanneer wordt een vaststellingsovereenkomst gebruikt?

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is denkbaar bij elk juridisch geschil dat wordt opgelost. Zo maakt de Belastingdienst vaak gebruik van een vaststellingsovereenkomst als na een geschil wordt afgesproken welk bedrag de particulier of ondernemer nog moet betalen.
De laatste jaren wordt de vaststellingsovereenkomst het meeste gebruikt in arbeidsrechtelijke situaties, met name bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag). Op die situaties wordt hieronder nader ingegaan.

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst?

Het grootste voordeel van een vaststellingsovereenkomst is het feit dat een juridisch geschil wordt opgelost en dat in deze overeenkomst wordt vastgelegd hoe partijen het geschil hebben opgelost. Vaak zal bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst bepaald worden dat een partij nog een bepaald bedrag moet betalen of een andere prestatie nog moet leveren, waarna partijen over en weer niets meer aan elkaar verschuldigd zijn.

Vaststellingsovereenkomst ten opzichte van een ‘andere regeling’.

Op zichzelf kunnen partijen een oplossing die zij voor een geschil bedenken in elke vorm op papier zetten (of eventueel mondeling afspreken). Partijen doen er echter verstandig aan te kiezen voor de wettelijke vorm van de vaststellingsovereenkomst. Deze vorm staat namelijk omschreven in de wet ( artikel 7: 900 BW). Als partijen de wettelijke regeling van de vaststellingsovereenkomst van toepassing verklaren heeft dat belangrijke voordelen. Belangrijke voordelen zijn met name dat partijen de getroffen regeling (in de meeste gevallen) niet meer kunnen vernietigen of ontbinden ( bijvoorbeeld op grond van dwaling) en dat de getroffen regeling zelfs in strijd mag zijn met dwingend recht. Het komt er dus op neer dat een vaststellingsovereenkomst ‘vaster’ is dan andere soortige conflict beslechtende afspraken.

wat is een vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Sinds enige tijd is het namelijk mogelijk een ww-veilige beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer af te spreken zonder dat daartoe een uitspraak van het UWV of de kantonrechter benodigd is. De af te spreken regeling wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Is een beëindigingsovereenkomst ww-veilig?

De inhoud van de beëindigingsregeling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wil deze ww-veilig zijn voor werknemer. Die voorwaarden zijn:

 • het initiatief voor de beëindiging dient afkomstig te zijn van werkgever;
 • werknemer dient geen verwijt te worden gemaakt van het ontslag;
 • de voor werkgever geldende opzegtermijn dient in acht te zijn genomen
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient een tussentijdse opzegmogelijkheid te bevatten.

Voorbeeld afspraken bij ontslag

Welke afspraken kunnen worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag? Er zijn bij ontslag veel afspraken mogelijk, de belangrijkste zijn:

 • datum waarop het dienstverband eindigt;
 • krijgt werknemer een ontslagvergoeding, zo ja hoe hoog?;
 • wordt werknemer vrijgesteld van werk?;
 • vervalt een eventueel concurrentiebeding?
 • krijgt werknemer een positief getuigschrift?
 • wanneer die werknemer de bedrijfseigendommen in te leveren?
 • krijgt werknemer een budget voor kosten rechtshulp en/of outplacement?

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 

Heeft u een voorbeeld vaststellingsovereenkomst nodig? Bestel deze dan op voorbeeld vaststellingsovereenkomst ontslag. Het voorbeeld wordt u geleverd in een bewerkbaar Word-bestand zodat u het eenvoudig aan uw situatie kunt aanpassen.


Alle info over de vaststellingsovereenkomst, ook in 2023

Wilt u meer lezen over alle aspecten van de vaststellingsovereenkomst, bezoek dan onze webpagina alles over de vaststellingsovereenkomst.

Rechtshulp bij geschillen

Heeft u een juridische geschil dat u opgelost wilt zien? Vraag dan rechtshulp aan onze ervaren juristen en ontslag advocaten. Wij kunnen u adviseren en met uw tegenpartij onderhandelen over een oplossing. De oplossing leggen wij voor u vast in een waterdichte vaststellingsovereenkomst. Dus bel 020 – 6890 863 of mail.

Bent u werknemer?

Ook werknemers kunnen wij goed van dienst zijn bij de vaststellingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst bij zwangerschap. Wij zijn inmiddels ruim 20 jaar gespecialiseerd op dit onderwerp. Zie bijvoorbeeld onze gespecialiseerde website: alles over de vaststellingsovereenkomst of mail ons.

Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief