Loading...

recht-raad logo small

Wat zijn je rechten na afloop garantietermijn?Ook na afloop van garantietermijn mag slecht product worden teruggestuurd

Stel je koopt als consument een wasmachine ( of een andere zaak ) en je ontdekt dat het gekochte product na afloop van de garantietermijn niet goed functioneert. Heb je dan nog rechten? Hoe zit dat juridisch?

Geschikt voor normaal gebruik

Uitgangspunt in de wet is dat het gekochte geschikt moet zijn voor normaal gebruik. Een printer moet kunnen printen, een auto moet kunnen rijden zonder problemen.
Als koper mag je verder verwachten dat het gekochte een redelijke termijn functioneert en niet al binnen korte termijn stuk gaat.
Maar wat als de verkoper of fabrikant slechts 1 of 2 jaar garantie geeft? Heb je na afloop van die termijn geen rechten meer? Hieronder een toelichting aan de hand van een praktijkgeval waarover de kantonrechter Rotterdam heeft beslist.

recht bij gebrek zaak

Wat was het geval?

Een man koopt bij een winkel vier eetkamerstoelen, een tafel en ander meubilair. Na twee jaar ontdekt hij dat de bovenlaag van de tafel loslaat en dat een stoel is doorgezakt. Hij vraagt de winkelier om herstel, die dat weigert. De man ontbindt de koopovereenkomst buitengerechtelijk en wil zijn geld terug. Het geschil belandt bij de rechtbank Rotterdam.

Garantietermijn

De verkoper vindt dat de koper veel te laat heeft geklaagd. Verkoper stelt dat de garantietermijn zoals deze is vermeld in zijn algemene voorwaarden is verlopen. Daar is de kantonrechter het niet mee eens. Het betreft een consumentenkoop: als de consument twee maanden na ontdekking van het gebrek bij de verkoper klaagt, is dat nog op tijd.
De kantonrechter vindt bovendien dat de consument had mogen verwachten dat de bovenlaag van de tafel en het frame van de stoel langer dan de garantietermijn van 2 jaar goed zouden blijven. Ofwel de kantonrechter is van mening dat de producten niet de eigenschappen bezitten die de koper mocht verwachten.

Het beroep van de winkelier op een garantietermijn is dan niet van belang: als de producten niet voldoen aan de overeenkomst, komt de koper de rechten toe die de wet hem als consument geeft. Een garantietermijn kan die niet beperken of uitsluiten.

Koop terecht ontbonden

De winkelier beweert dat de klachten zijn veroorzaakt door niet normaal en onzorgvuldig gebruik van de meubels, maar dat maakt hij niet hard.
Hij moet de tafel en de stoel kosteloos herstellen of vervangen. Maar omdat de winkelier dit weigerde, mocht de koper de koopovereenkomst ontbinden.
Koper moet daarom de meubels terugleveren aan de winkelier en de winkelier moet het aankoopbedrag terugbetalen.

Maar koper heeft de meubels toch ruim 2 jaar kunnen gebruiken?

Verkoper stelt het niet redelijk is dat hij de gehele koopsom moet terugbetalen, omdat koper de meubelen ruim 2 jaar heeft kunnen gebruiken. Daar gaat de rechter echter niet in mee. Nu de consument de ontbinding van de koopovereenkomst op goede gronden heeft ingeroepen, is de waardevermindering van de producten voor risico van de verkoper. Dat staat in de wet. De winkelier wil verder nog een ‘gebruiksvergoeding’, maar daarover is in de wet niets geregeld. Alleen als er redelijke of billijke gronden zijn om dit toe te kennen, zou de winkelier die vergoeding kunnen krijgen, maar daarvan is niet gebleken.
ECLI:NL:RBROT:2023:652
Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:652| 07-02-2023

Sterke rechten voor consument

Uit het hiervoor aangehaalde voorbeeld blijkt dat een consument stevige juridische rechten heeft op grond van de wet. Deze wettelijke regels laten zich niet snel beperken door algemene (garantie)voorwaarden van een professionele verkoper. Let op: In het geval een koopovereenkomst wordt gesloten tussen 2 ondernemers zullen dit soort geschillen minder snel in het voordeel van de koper uitvallen. In die gevallen zullen overeengekomen (garantie)voorwaarden in het algemeen wel geldig zijn tussen koper en verkoper.

Vragen over gebreken bij koopovereenkomst?

Heeft u zelf een zaak met een gebrek gekocht of verkocht en vraagt u zich af wat uw rechten zijn? Bel 020 6890 863 of mail onze gespecialiseeerde juristen en advocaten.

Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief