Loading...

recht-raad logo small

Mag ik huurder die wiet teelt ontruimen?

Het is heel vervelend als u als verhuurder wordt geconfronteerd met een huurder die uw woning gebruikt voor hennep- of cannabisteelt. Hennepteelt is immers (meestal) strafbaar en kan grote gevolgen hebben voor de energierekening en overlast veroorzaken.

Wat kunt u als verhuurder doen tegen de cannabis telende huurder?

Huurbeëindiging en ontruiming

In geval van hennepteelt kunt u de huurovereenkomst beëindigen. De juridische redenen (gronden) daarvoor zijn de volgende:

  • huurder handelt in strijd met goed huurderschap (art. 7:213 BW);
  • huurder gebruikt de woning niet volgens de woonbestemming (art. 7.214 BW)
  • huurder handelt (mogelijk) in strijd met een expliciete bepaling opgenomen in het huurcontract die hennepteelt verbiedt;
  • verhuurder kan stellen dat huurder toerekenbaar tekort schiet (wanpresteert) bij de nakoming van zijn verplichtingen van de huurovereenkomst (art 6:265 lid 1 BW)

Let op: altijd toestemming aan de rechter vragen

Mocht u als verhuurder hennepteelt aantreffen in een verhuurde woning, dan is dat een goede reden voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Echter u moet altijd voorafgaande toestemming vragen aan de rechter. Eigen richting zonder medewerking van de huurder is niet toegestaan.

hennep.cannabis wiet huur

Huurbeëindiging en ontruiming bij wiet teelt

Onderlinge afspraken

Om een gerechtelijke procedure te voorkomen kunt u eerst proberen met huurder tot een regeling te komen. U probeert daarbij af te spreken dat huurder de woning definitief verlaat, mogelijke schade vergoedt, en dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Leg dergelijke afspraken altijd schriftelijk vast in een zogeheten 'vaststellingsovereenkomst'.

Via de rechter

Als uw huurder niet bereid blijkt een acceptabele regeling met u te treffen, dan is het raadzaam uw zaak zo snel mogelijk voor te leggen aan de rechter.
Hoewel hennepteelt een goede reden is voor huurbeëindiging en ontruiming, zal niet in alle gevallen huurbeëindiging en ontruiming door de rechter worden uitgesproken.
Een rechter maakt altijd een afweging. Zo zal vrijwel altijd huurbeëindiging en ontruiming uitgesproken worden als sprake is van professionele teelt en bijvoorbeeld minder snel als slechts enkele plantjes voor eigen medicinale doeleinden wordt geteeld. Ook kan een rechter rekening houden met de omstandigheden van de huurders. Een ontruiming is immers een heftig middel waarbij de huurder op straat komt te staan.

Hoe versterk ik als verhuurder mijn juridische positie bij teelt van cannabis?

Allereerst is het raadzaam om in het huurcontract expliciet op te nemen dat alle teelt van hennep- en cannabis verboden is. Dit om de kans op ontbinding en ontruiming te vergroten.

Doe in geval van teelt van enige omvang ( meer dan 5 plantjes) aangifte bij de politieDergelijke teelt is namelijk in strijd met de Opiumwet. (Let op: ook de teelt van minder dan 5 planten kan in strijd zijn met de Opiumwet als gebruik gemaakt wordt van professionele kweekapparatuur). 

Overigens kan ontruiming ook mogelijk zijn als de strafrechter de huurder niet strafrechtelijk veroordeelt, aldus bijvoorbeeld een uitspraak van het Hof             ’s-Hertogenbosch (LJN: BZ3550).

Zorg voor bewijs: laat hetgeen u waarneemt bewijsbaar vastleggen, bijvoorbeeld door een deurwaarder in een proces-verbaal van constatering. Maakt ook foto's en video's.

Conclusie:

Gelukkig zijn er redelijk wat mogelijkheden om de huurovereenkomst te ont­­binden en de woning te laten ontruimen als er sprake is van hennepteelt. Zet in ieder geval duidelijk in de huurovereenkomst dat u hennepteelt niet accepteert en hanteer dit beleid ook strikt.

Vraag rechtshulp aan ervaren advocaten en juristen:

Bent u verhuurder van een woning of bedrijfsruimte en heeft u te maken met wietteelt of andere huurkwesties?, bel ( 020 - 6890 863 ) of mail dan onze ervaren huur advocaten en specialisten.  Wij behalen voor u het maximale resultaat!

 

Aanmelden nieuwsbrief